środa, 20 stycznia 2016

Kilka faktów na temat rejestracji spółki


Zakładanie własnej działalności gospodarczej dla wielu osób może być dość problematyczne, zwłaszcza, jeśli nie ma wiedzy na temat w wszelkich formalności, które w tym celu należy dopełnić.  A te są różne w zależności od tego, jaką formę prawną naszej działalności wybieramy. Dziś wskaże kilka najważniejszych faktów dotyczących zakładania spółki.

wtorek, 19 stycznia 2016

Konsekwencje niestawienia się pracownika w pracyObowiązek stawienia się w pracy powstaje z dniem określonym w umowie jako data rozpoczęcia pracy. Jeśli pracownik nie stawił się w pracy z przyczyn zawinionych, mogą mu grozić pewne konsekwencje.

Zarządzanie dokumentami w firmie

Zarządzanie obiegiem dokumentów może rodzić wiele trudności, zwłaszcza, jeśli związane jest to z pracą wielu osób. Jednak technologia ma na to wiele rozwiązań, dzięki którym nawet w bardzo skomplikowanych projektach możliwe jest płynne i wygodne zarządzanie dokumentami.

środa, 6 stycznia 2016

Instytucja prokury w spółce

Instytucja prokury spółce pełni bardzo istotną rolę, polegającą na reprezentowaniu jej w czynnościach sądowych oraz pozasądowych. Warto wiedzieć, na czym dokładnie polega jej rola oraz w jaki sposób prokura może zostać powołana i odwołana.

Stalking – czyli nękanieDoświadcza go wiele osób, lecz nie każda z nich wie, iż zgodnie z polskim prawem stalking jest przestępstwem. Na czym polega to zjawisko oraz jakie skutki prawne może mieć dla nękającego?

wtorek, 5 stycznia 2016

Godzinowa stawka minimalna dla umów cywilnoprawnych

Ministerstwo Pracy i Gospodarki zapowiedziało, iż od połowy 2016 roku miałoby obowiązywać rozporządzenie, które prowadza minimalną stawkę godzinową przy umowie zleceniu w wysokości 12 zł.

Ubezwłasnowolnienie - ważne informacje

Na temat ubezwłasnowolnienia wiemy stosunkowo niewiele, zwłaszcza, jeśli nie dotyczy ono nas lub najbliższych osób. Warto jednak wiedzieć, na czym w świetle prawa polega ubezwłasnowolnienie oraz w jakich okolicznościach może zostać orzeczone.

E-bankowość

Globalna Sieć dała możliwość zautomatyzowania procesów finansowych, dając tym samym klientom banków dużą swobodę w zarządzaniu pieniędzmi. Rozwój technologii wywołał jednak również efekt, który na pierwszy rzut oka mógłby wydawać się negatywny. Mowa tu o zmniejszeniu miejsc pracy dla finansistów i bankierów. Jednak sytuacja ta może stać się bodźcem do przekwalifikowania się i poszerzenia kompetencji.

sobota, 2 stycznia 2016

500 zł na dziecko - dla kogo?Kwestia obiecanych przez nowy rząd 500 zł na dziecko budzi wiele kontrowersji oraz sceptycznych opinii. Warto więc wiedzieć na ten temat nieco więcej i pozbyć się niepotrzebnych wątpliwości.